Een groot deel van de voedselprijs wordt bepaald door vijf inkoopkantoren voor supermarkten. ‘Wat als we die machtige kantoren eens weghaalden?’, dacht Matthijs Bosman. Hij bedacht Superland, de grootste niet-bestaande supermarkt van Nederland. 

Ambitie
Matthijs Bosman heeft een druk leven. Hij is kunstenaar, maar ook directeur, kassamedewerker, vakkenvuller en groenteman bij Superland. Gelukkig bestaat Superland niet. En dat moet ook vooral zo blijven. “Superland heeft als ambitie om niet te bestaan. Het is bewust géén onderdeel van een prijzenslag waarvan boeren, dieren en consumenten de dupe zijn’’, aldus Bosman.

Protest
Superland is een protest tegen de huidige voedseldistributieketen. Een keten waarin 65.000 agrariërs voedsel leveren aan 17 miljoen Nederlanders. Niet rechtstreeks, maar via inkoopkantoren van supermarkten. Dat zijn er vijf(!). Vijf inkoopkantoren met heel veel invloed op de prijs van ons voedsel. Hun prijsbepalingen en concurrentiestrijd raken ons als consument en burger en zorgen ervoor dat boeren steeds meer, sneller en op grotere schaal moeten produceren. 

Nieuwe verdienmodellen

Superland is een initiatief om na te denken over nieuwe verdienmodellen. Want, zo denkt Bosman, alleen door te breken met het huidige systeem kunnen we produceren met aandacht voor dierenwelzijn, natuur en landschap. “Als boeren een betere opbrengst krijgen, wordt de veehouderij vanzelf minder intensief. Bovendien is de consument steeds vaker vóór duurzame productie. In het huidige systeem zorgt dit echter voor grote prijsstijgingen. Daarom moeten we zoeken naar nieuwe verdienmodellen. Bijvoorbeeld door op efficiënte wijze voedsel van het land direct naar de klant te krijgen.’’ 

Inspiratie
Bosman wil met zijn Superlandproject bewustwording creëren, geen oplossingen aandragen. “Ik wil met Superland mensen inspireren om oplossingen te bedenken. Boeren willen, consumenten ook, maar het systeem klopt niet. Hoe gaan we dit veranderen?’’ Hoe hij dit wil doen? “Dat weet ik nog niet. We kunnen bijvoorbeeld met een zogenaamde klantenservice het land in om mensen te informeren. We zouden ook van de website www.nederlandsuperland.nl een database kunnen maken van welwillende ondernemers, maar de vraag is of je dat moet willen. Compleet zal het nooit zijn en dan krijgt de website een ander doel dan bewustwording creëren. Superland resoneert in de samenleving, dus het avontuur gaat nog even door.’’