Het verhaal en de plek
Het Overijssels Kanaal dat in de 19e eeuw door het hart van Overijssel werd gegraven, verbond industriegebied Twente met Zwolle. De ontstaansgeschiedenis van Leme­lerveld is direct gerelateerd aan de aanleg van het kanaal. Door de komst van de stoomtrein en later ook door de aanleg van het veel bredere Twentekanaal, verloor het Overijssels Kanaal al relatief snel zijn functie. Voor lokale, sociale en planologische structuren bleef het kanaal zeer bepalend, zoals in Lemelerveld.

Het kunstwerk
Het Overijssels Kanaal en de N348 doorsnijden Lemelerveld in vier delen. Ben Raaijman heeft deze complexe ruimtelijke situatie gekoppeld aan de geschiedenis van het heffen van tolgelden op het Overijssels Kanaal. ‘Tolplaats’ verwijst hiernaar. Het kunstwerk bestaat uit statige witte houten hekken met chique knoppen en legt een visuele verbinding tussen beide oevers. Het nodigt bewoners en bezoekers uit er te verblijven en elkaar te ontmoeten. 

De kunstenaar
Ben Raaijman is landschapskunstenaar. Hij heeft talloze kleine en grote kunstprojecten gerealiseerd verspreid over heel Nederland.

Zie ook: www.openbaarleven.nl

Wij hebben coördinaten van de locatie hiernaast vermeld, via de app Commander Compass Lite kunt u deze invoeren en de Canonkunst vinden.

Het gedicht
Naar aanleiding van de geschiedenis, de plek en het kunstwerk heeft dichter Koos Geerds een gedicht geschreven:

Weerszijden

er zijn geen woorden voor saamhorigheid
voor noaberschap en vanzelfsprekendheid

verbinding die zich uitdrukt in gebaren
in zwijgzaam op gemeenschap zijn gericht

een onbenoembaar oeroud wij-gevoel
dat ondanks wrijving roddel wrok en wrevel

de grondtoon van het samenleven bleef
geen tol te hoog voor wederzijds respect

geen hek dat zich niet wijd kan openen
geen mens die niet naar het moment verlangt

waarin zijn diepste zelf zich voelt erkend
geen uur te laat om dit te overpeinzen

de vaart die opgejaagd werd door de wind
ligt in de avondzon weer spiegelglad