Het Kunstenlab ontwikkelt kunstprojecten op het gebied van publieksparticipatie. Bij dit type projecten wordt de primaire doelgroep direct betrokken bij de totstandkoming van het kunstwerk/project en bepaalt zelfs mede het eindresultaat. Het Kunstenlab probeert met deze projecten nieuw publiek te bereiken en kunst toegankelijker te maken voor een breder publiek. Veel van de projecten worden ontwikkeld in samenwerking met andere partijen, onder meer Kunstcircuit.

De meest recente participatie projecten:
Beeldenstorm
Wijklapjes project