Ongezouten is het succesvolle meerjarige programma waarin Kunstenlab samen met een aantal partners de creatieve sector en het reguliere bedrijfsleven actief aan elkaar verbindt. Organisaties krijgen de kans hun werkwijze een impuls te geven door de inzet van creatieve denkers in bedrijfsprocessen en kunstenaars leren over meer bedrijfsmatige invalshoeken. Gedurende de 5 jaar dat dit programma operationeel was, verbonden we meer dan 150 bedrijven en tientallen kunstenaars.
In september van het jaar 2012 eindigt het programma. Een aantal activiteiten zoals de Catchavonden blijven echter bestaan en ook het Kunstenlab zelf blijft aanspreekpunt voor organisaties die behoefte hebben aan meer creativiteit in de eigen organisatie.

Kunstenaarcoach
Begin 2012 krijgen de laatste kunstenaars het certificaat ‘kunstenaarcoach voor het bedrijfsleven’ uitgereikt. Het register van gecertificeerde kunstenaarcoaches voor het bedrijfsleven telt na deze uitreiking 14 gecertificeerde kunstenaars. Het register wordt beheerd door het lectoraat Kunst en Economie van de HKU in Utrecht, met wie het Kunstenlab dit instrument de afgelopen jaren gezamenlijk heeft ontwikkeld. 

In 2012 vond er nog een onderzoek plaats naar de impact van de kunstenaarcoach onder de 39 bedrijven die hieraan deelnamen. Maar liefst 90% van hen gaf aan de invloed van de coaching nog steeds positief te ervaren en - indien men opnieuw de keuze kon maken - de coaching de marktwaarde zeker waard te vinden.

 

Catch
Creatieve professionals met bijzondere verhalen en vernieuwende concepten krijgen het podium tijdens de Catch. Het is een verrassende en dynamische avond vol leuke, opvallende en interessante sprekers van binnen en buiten Deventer die zich aan je presenteren, aan de hand van 20 afbeeldingen in 6 minuten en 40 seconden. Het dwingende format van 20 slides x 20 seconden per slide zorgt ervoor dat de presentaties catchy, creatief en to-the-point zijn, en soms ook hilarisch. De deelnemers (en een groot deel van het publiek) komen onder meer uit de wereld van design, architectuur, fotografie, kunst, muziek en andere creatieve gebieden.

 

=MEER innovatieprijs voor co-creatie
In 2012 vindt de vijfde en laatste editie van de =MEER innovatieprijs voor co-creatie plaats. Het Kunstenlab is bedenker en projectleider van deze inmiddels provinciale prijs. Hierin wordt samengewerkt met KIZ Zwolle, TETEM kunstruimte en Syntens. Daarnaast werken al deze partners in de eigen regio met tal van andere partijen samen. Doelstelling is het stimuleren en zichtbaar maken van niet voor de handliggende, vernieuwende vormen van samenwerking tussen MKB-bedrijven (waaronder maakindustrie, zakelijke dienstverlening en toerisme) en de creatieve sector. Dit resulteert in nieuwe producten, processen en diensten. De prijs bestaat uit €30.000 uitvoeringsbudget voor het winnende idee.

 

Fablab
Tijdens het programma Ongezouten werd duidelijk hoe groot het belang is dat (reguliere) ondernemers en creatieve professionals elkaar ontmoeten op een terrein waar een gemeenschappelijke interesse ligt. Kunstenlab organiseerde een tijdelijk fablab waarbij de techniek en kennisdeling die gemeenschappelijke noemer vormde. Dit 10 dagen durende evenement trok veel belangstellenden.
Naar aanleiding hiervan startte Kunstenlab in 2014 een eigen fablab onder de naam 'Smartlab'. Dit werd mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Deventer uit het fonds 'Cultuur en Economie'. Inmiddels is het Smartlab verzelfstandigd. 

 

Durf met Design
Naar aanleiding van Ongezouten werd Kunstenlab door Stedendriehoek Innoveert benaderd om het project Durf met Design vorm te geven en te organiseren. Gedurende 2 jaar leverde dit 24 interessante samenwerkingsprojecten op tussen maakbedrijven uit de Stedendriehoek en vormgevers, met concrete ontwerpen en concepten tot gevolg. Hierin werkte Kunstenlab intensief samen met K+V.

Afsluitend ymposium

In mei 2012 organiseert Kunstenlab ter afsluiting van Ongezouten het symposium 'De Kunst van Innovatie'. We organiseren dit samen met een aantal andere partners. Tijdens het symposium worden er - naast workshops en lezingen - diverse onderzoeken gepresenteerd rondom de samenwerking tussen kunstenaars en bedrijven.

 


Projecteigenaar van Ongezouten is Stichting Havenkwartier Deventer. Kunstenlab is projectleider. Partners zijn Stichting Havenkwartier, MKB-Deventer, gemeente Deventer, Saxion, HKU, Directeurenoverleg Cultuur en Tauw bv.
Mogelijk gemaakt door provincie Overijssel, gemeente Deventer, provincie Gelderland.