Martina Florians ontwikkelde de Generatie-Agenda voor boerenfamilies. Hiermee staan boeren stil bij hun eigen verhaal en krijgen daarmee handvatten voor hun toekomstplannen. 

Traditie
Hoe vaak zie je niet een kantoor met “sinds 1880” op de gevel? Vaak genoeg. In veel beroepen is het normaal om trots te zijn op lange tradities. Het geeft het gevoel van kennis en kwaliteit. Maar terwijl boerenfamilies vaak generaties lang hetzelfde werk doen, staan maar weinig boeren daarbij stil. Laat staan dat ze het uitdragen. Daar bracht de onderzoeklustige kunstenaar Martina Florians verandering in met de Generatie-Agenda. 

Leven in het nu
“Ik wil dat boeren trots zijn op hun verhaal. Door te weten waar ze vandaan komen, denken ze ook meer na over waar ze naartoe willen’’, vertelt Martina Florians. En dat is nodig. “Veel boeren leven in het nu en denken vooral na over cijfers. Ze weten wel hoeveel gram eiwit er in een glas melk zit, maar denken niet na over hoe hun bedrijf er over twee generaties uit moet zien. Dat terwijl zij zelf of hun kinderen misschien wel ideeën hebben voor verandering. Maar normaal gesproken komt dit niet zo snel op tafel. Ik hoor de mooiste verhalen voorbijkomen, zo was er een jonge boer die tegen zijn vader zei: ‘Pa, je zegt dat ik over de toekomst moet nadenken en dat jij je er niet mee wilt bemoeien. Ik zou zo graag met jou samen willen nadenken.’ Een andere boer vertelde dat hun boerderij vroeger nog gepacht werd van de bisschop van München. Juist het verhaal achter het bedrijf spreekt ons als consument ook aan en zorgt voor meer begrip voor een sector die zwaar onder druk staat.’’ 

De agenda
In de Generatie-Agenda kunnen boeren opschrijven waar de kracht lag van voorgaande generaties, welke uitdagingen er nu zijn en wat voor bedrijf zij hun nageslacht gunnen. “Door het op te schrijven wordt het besproken en dat is eigenlijk mijn enige doel, ik wil dat gesprek op tafel leggen. Ik hoop dat boeren actief nadenken over wat belangrijk voor ze is en wat ze daarmee willen. Ik zie dat in de gesprekken die ik met ze voer. Zo zei een van de boeren: ‘we dragen met ons bedrijf bij aan de circulariteit. Dat wist ik eigenlijk niet.’ Een ander merkt op: ‘nu ik dit heb ingevuld zie ik dat ik me zorgen moet maken over biodiversiteit.’ Weten waar je staat en wat je wil is de eerste stap naar verandering".

Kleine stappen
Florians hoopt met de agenda boeren families een middel te geven om hun kwaliteiten en ambities te bespreken en vast te leggen. “Waar Matthijs Bosman met grote stappen de agrarische sector aanpakt, hoop ik kleine stappen te kunnen zetten binnen families.’’ Daarnaast wil Florians boeren inspireren om hun verhaal te delen. “We leven in een tijd waarin storytelling belangrijk is. Als producten een goed verhaal hebben worden ze beter verkocht. Voedsel heeft een goed verhaal, laat dat zien!”