Het verhaal en de plek
In 1881 ontstond in Nijverdal een ravijn door de aanleg van de spoorlijn Zwolle-Almelo. 20 jaar later kwamen twee zakenlieden op het idee dat hier goud in de grond zou kun­nen zitten. Zij dienden daarop een concessie-aanvraag in bij de provincie voor het exploiteren van maar liefst 2046 hectare, namen arbeiders in dienst en gingen graven. Al snel bleek dat de gedroomde opbrengst niet gehaald zou worden. De sleuven werden gedicht, de arbeiders ontsla­gen en de zakenlieden vertrokken weer. De korte goldrush was voorbij.  (Zie ook: https://www.entoen.nu/nl/overijssel/salland/hellendoorn/het-ravijn-)

Het kunstwerk
Op de plek waar het fietspad met de tot de verbeelding sprekende naam Goudzoekerspad in het Ravijn een bocht maakt, opent het bos zich. Hier plaatste Paul de Kort op het tegenover gelegen talud 79 kleine vergulde bollen in een strak patroon. De bollen en het patroon correspon­deren met het goudatoom uit het periodiek systeem der elementen. De verticale as van het patroon wijst naar het zuiden, naar de kosmische krachten waarin het element goud als sterrenstof is ontstaan. De Nijverdallers die ervan weten, kunnen vanaf nu op zoek naar hun eigen gouden moment, als het zonlicht op de gouden bollen schittert… 


De kunstenaar
Paul de Kort is een kunstenaar met een omvangrijk oeuvre van vooral landschappelijke kunstprojecten verspreid over het hele land. Zijn fascinatie ligt bij die sporen van menselijke activiteiten die hun functie hebben verloren, maar als ‘littekens’ nog zichtbaar zijn in het landschap.

Wij hebben coördinaten van de locatie hiernaast vermeld, via de app Commander Compass Lite kunt u deze invoeren en de Canonkunst vinden.

Het gedicht
Naar aanleiding van de geschiedenis, de plek en het kunstwerk heeft dichter Koos Geerds een gedicht geschreven:

Goudkoorts

grinnik niet al te hard om de berekening
van pure winzucht die een brein verwart
om schatten op te delven waar de natuur
die niet verborgen heeft en ons beperkt

de wereld legt zich neer aan onze voeten
maar wij verwonden haar in overmoed
wij moeten leven maar wij willen meer
beheersen dan wij kunnen overzien

wij zijn net kinderen, we zijn verzot
op gadgets en blingbling - de schone schijn
die haaks staat op het edelste motief
en onze wil om mooi en goed te leven

wat wij verlangen werken wij vaak tegen
maar wat ons hinderde bleek later soms geluk
als wij niet vonden wat wij eens begeerden
prijzen wij achteraf vaak wat ons tegenzat

wij wilden goud en wonnen zout en gas
maar wisten niets van aardverschuivingen
zo gaan wij dóór - halsstarrig en pedant
maar altijd welgemoed op weg naar straks