Geschiedenis mag zich verheugen in grote publieke belangstelling; zeker ook de lokale geschiedenis. De IJsselacademie, onderzoeksinstituut en kenniscentrum voor taal, geschiedenis en traditie in Overijssel, heeft de lokale geschiedenis uit Overijssel vormgegeven in de Canon van Overijssel.  

In aansluiting bij het project de Canon van Overijssel maakte de provincie Overijssel een vervolgtraject mogelijk. IJsselacademie en Kunstenlab hebben daartoe de handen ineengeslagen en het project Canon & Ruimte ontwikkeld. Doel van het project is het verder versterken van de cultuurhistorische beleving van de omgeving. Hoe kunnen lokale canonieke thema's en gebeurtenissen (weer) zichtbaar of beleefbaar worden gemaakt? En kan de regionale identiteit met zijn verhalen, taal, tradities, rituelen en sociale structuren misschien wel fungeren als inspiratiebron bij ruimtelijke planvorming? 

Het project bestaat uit twee delen:
 
Canonkunst
Verspreid over de provincie zijn 15 kunstwerken in de openbare ruimte gerealiseerd. De kunstwerken benadrukken een selectie van juist die onderdelen van de canons die eerder niet zichtbaar waren in het landschap. De kunstwerken geven zo plekken een verhaal en/of verhalen een plek. De uitvoering van het onderdeel Canonkunst ligt in handen van Kunstenlab. 

Om de verbinding tussen de 15 kunstwerken onderling te versterken is naar aanleiding van elk canonvenster of thema dat uitgangspunt is voor een kunstwerk óók een gedicht gemaakt. Waar de kunstwerken door 15 verschillende beeldende kunstenaars zijn gemaakt, daar zijn de gedichten van de hand van 1 dichter; de Overijsselse dichter Koos Geerds. De gedichten fungeren daarmee als rode draad door het hele project.
 
Canonkijker
De canonkijker is een toepassing voor op smartphone en tablet waarmee op locatie informatie over een canonieke gebeurtenis die op de betreffende plek heeft plaatsgevonden, kan worden geraadpleegd. Ieder onderwerp is voorzien van een korte introductietekst, die ook als audiofragment te beluisteren is. Via een google-maps functie is het mogelijk om je eigen cultuurhistorische route door een stad of dorp uit te zetten. De canonkijker is inmiddels ontwikkeld voor alle lokale canons in Overijssel.

Stand van zaken
Het canonkijker project is inmiddels afgerond. Alle beoogde 15 kunstwerken in de openbare ruimte zijn inmiddels gerealiseerd.