Zaterdag 15 oktober vond er een kleine expositie plaats in het Kunstenlab over het project 'Ronja de roversdochter' van Jojanneke Dekens; een persoonlijke zoektocht naar de familiegeschiedenis van de kunstenaar. Jojanneke Dekens heeft op een bijzondere manier geprobeerd verbinding te zoeken met haar biologische vader; een man die ze in haar leven maar twee keer bewust heeft ontmoet. Geïnspireerd door zijn oude ‘beroep’ als inbreker, is ‘Ronja de Roversdochter’ ontstaan. In deze hoedanigheid is zij langs de huizen en ateliers van vrienden en familie gegaan en heeft daar stiekem iets persoonlijks meegenomen. Een kleinood dat gemist kan worden, maar wel herkenbaar zou zijn voor de eigenaar.

Door in de voetsporen te treden van haar biologische vader heeft ze ervaren hoe het is om iets te stelen. Gevoelens van schaamte, spijt en verwarring hadden vooral de overhand. Maar er ontstond soms ook een lichte euforie, een gevoel van opluchting of gewoonweg tevredenheid. Zijn dit ook gevoelens die haar biologische vader heeft ervaren toen hij op roversjacht was? Uiteindelijk ontstonden er veel vragen die niet beantwoord konden worden.

Tijdens een expositie, die maar een paar uur duurde, waren alleen de 'slachtoffers' van Ronja aanwezig. Zij konden tussen al het gestolen waar, hun bezit weer terugvinden en toe-eigenen.

Meer informatie over dit bijzondere project vind je op jojannekedekens.nl

Ronja de Roversdochter

15 oktober 2022
Projectruimte