Op vrijdag 26 april wordt in het stadhuis van Deventer het LHBTI-kunstproject ‘Uit Je Hokje’ onthuld. Dit zal plaatsvinden tijdens de start van het project ‘Het Uitbreken: in de kast – uit de kast’ dat door het Centrum voor Diversiteit & Samenleving (CDS) in Deventer wordt georganiseerd. Met dit project wil het CDS het taboe doorbreken dat in diverse etnische groepen heerst rond de seksuele geaardheid. Dit geldt in het bijzonder voor LHBTI’ers (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender of interseksuele mensen). 

In het kunstwerk UIT JE HOKJE koppelt de maker, kunstenaar Martijn Engelbregt, de LHBTI-thematiek aan het maken van keuzes. Die zijn nu vastgelegd in een videokunstwerk.
Het kunstwerk is het resultaat van een interactief traject. Dit begon met een sociale actie, waarbij het Deventer publiek uitgenodigd werd om op Roze Zaterdag rond te dwalen in een doolhof. Zij liepen daarin letterlijk tegen vraagstukken over gender, seksualiteit en identiteit aan. Naar aanleiding van deze dag werd het videowerk gemaakt, dat nu te zien is in het stadhuis.

Keuzes
Wethouder Rob de Geest: “Dit videokunstwerk is het slot van een interactief traject met de samenleving. Afgelopen zomer konden mensen in een doolhof keuzes maken op het gebied van identiteit en seksualiteit. Elke keuze leverde een stuk fruit op, en al het fruit samen werd aan het eind gemixt tot een heerlijke smoothie. Een mooie manier om duidelijk te maken dat elke weg een juiste is.”

Aanleiding
Deventer spant zich in voor LHBTI-emancipatie en is al jaren ‘regenbooggemeente’. De gemeenteraad nam eind 2016 een motie aan om de LHBTI-emancipatie te benadrukken. Dit leidde tot een kunstopdracht aan Martijn Engelbregt, onder begeleiding van Kunstenlab. UIT JE HOKJE brengt het gesprek over complexe thema’s in beweging.

Circus Engelbregt
UIT JE HOKJE is een project van Circus Engelbregt, een verbindende ontregelingsorganisatie van kunstenaar Martijn Engelbregt, met het doel de sociale duurzaamheid in de wereld te vergroten. Circus Engelbregt initieert en ontwerpt projecten, ontmoetingen en evenementen die zich op de grenzen van ogenschijnlijk onverenigbare gebieden afspelen.

Programma

De gemeente Deventer start de avond met de onthulling van het videokunstwerk ´Uit je hokje´ om 18.30 uur (inloop vanaf 18.00 uur) in het stadhuis aan het Grote Kerkhof 1 in Deventer. 

Aansluitend daarop begint om 19.00 uur in het auditorium van het stadhuis het programma van CDS. Halil Seçkin, voorzitter van de werkgroep Regenboog van het CDS, houdt een korte inleiding. Vervolgens schetst historicus dr. Anton van Hooff hoe bijvoorbeeld in de Griekse tijd werd gedacht en gesproken over verschillende vormen van seksualiteit. En hij zal op levendige wijze vertellen hoe anders of misschien wel niet anders dat vandaag de dag is.

Na de pauze is er ruimte om onder leiding van avondvoorzitter wethouder Rob de Geest met elkaar in discussie te gaan aan de hand van een aantal stellingen. De bijeenkomst wordt omlijst door pianomuziek van de Deventerse Melis Sönmez en eindigt omstreeks 21.00 uur.

Onthulling videokunstwerk 'Uit je Hokje'

26 april 2019
18:30
18:00
Op locatie
gratis