N.a.v. de groepstentoonstelling In Excelsis geeft Miranda van Holland, afgestudeerd kunsthistoricus, een lezing over de raakvlakken tussen religie en festivals. Als religiewetenschapper in opleiding is zij momenteel bezig met onderzoek naar festivals in navolging van haar onderzoek naar het Happinez Festival afgelopen jaar. Van Holland was verschillende jaren werkzaam in de media en combineerde haar werk als programmamaker en dj met het organiseren van evenementen en festivals. Tegenwoordig programmeert en organiseert zij het Utrechtse Geestdrift Festival.

Groepstentoonstelling In Excelsis
Ramazan Barlas, Jean-Michel Crapanzano en De Vrienden van Job (Wout Herfkens & Rinke Nijburg).

De mens is van nature op zoek naar betekenisgeving en zingeving. Met het wegvallen van de grote mythes en de ontkerkelijking van de westerse maatschappij is er een leemte ontstaan. Heeft het festival deze plek misschien deels ingenomen? Zijn de festivalterreinen de nieuwe kathedralen?

Programma Verfestivalisering van onze maatschappij
De lezing Het festival, de onweerstaanbare viering' maakt deel uit van een langlopend programma. In een reeks tentoonstellingen, lezingen, debatten en veldonderzoek onderzoeken we samen met tal van partners de trend van de verfestivalisering van onze maatschappij. 

Lezing 'Het festival, de onweerstaanbare viering'

8 december 2016
20.00 uur
Toegang gratis