DE STAAT VAN is een serie groepstentoonstellingen van Deventer kunstenaars in de monumentale Bergkerk in Deventer. In de (lege) kerk worden met tentoonstellingswanden 7 white cubes gebouwd die plaats bieden aan evenzoveel groepstentoonstellingen van Deventer kunstenaars. Halverwege de tentoonstellingsperiode vindt er een wisseling plaats waardoor in totaal 14 kleine groepstentoonstellingen te zien zijn. De kunstenaars worden uitgenodigd om zich hiervoor als groep in te schrijven door middel met een door henzelf ontwikkeld plan op basis van een door henzelf gekozen inhoudelijk concept.

Je kunt je niet meer inschrijven voor DE STAAT VAN. 

Heb je je als groep aangemeld dan heb je van ons een bevestiging ontvangen via de contactpersoon. Binnenkort ontvang je een mail over de aanvraag van het kunstenaarshonorarium bij het Mondriaan Fonds. 

 

Belangrijke data

- aanmelden als groep >voor 2 april

- GO/NO GO financiering tentoonstelling >  15 april

- GO/NO GO financiering kunstenaarshonorarium > half juni

- indienen plannen > half juni

- feedback plannen + verdeling groepen > eind juni

- deadline aanleveren kopij PR > 15 juli

 

Tentoonstellingsperiodes

Tentoonstellingsperiode 1 >  20 september t/m 13 oktober

  opbouw:  18 & 19 sept

  opening:   22 sept

  afbouw:   14 oktober

 

Tentoonstellingsperiode 2 > 17 oktober t/m 13 november

  opbouw:   15 & 16 oktober

  opening:   20 oktober

  afbouw:   14 november

 

DE STAAT VAN:

 

PR:

 

Toelichting GO/NO GO's: 

GO/NO GO financiering tentoonstelling
Voor deze tentoonstelling doen we bij verschillende fondsen aanvragen voor de financiering. We verwachten 15 april van de drie belangrijkste aanvragen de uitkomst te hebben. Zonder voldoende financiering kan de tentoonstelling niet doorgaan. 

GO/NO GO financiering kunstenaarshonorarium
Voor deze tentoonstelling vragen we bij verschillende fondsen extra geld aan voor een kunstenaarshonorarium volgens de Fair Practice Code. Ook doen we speciaal hiervoor een aanvraag bij het Mondriaan Fonds. We verwachten half juni hier meer over te weten.

 

 

Informatiepagina DE STAAT VAN

11 maart 2024 t/m 30 november 2024
Bergkerk in Deventer