Het aanbod aan festivals heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. En daarbinnen is beeldende kunst is steeds vaker onderdeel van festivalprogramma’s geworden. Dat is een mooie ontwikkeling nadat er jarenlang inspanning is verricht – niet in de laatste plaats op aandringen van de politiek - om de beeldende kunst uit de white cube te krijgen. Dichter bij het publiek, en vooral ook bij het publiek dat niet zo gemakkelijk uit zichzelf naar kunst gaat kijken. En dat is goed gelukt!

Nu de beeldende kunst ook definitief doorgedrongen is tot de festivalsector, stellen we ons de vraag wat deze verandering van context betekent voor de kunst, kunstenaar, publiek en de omgeving? In hoeverre komen de specifieke rollen van de hedendaagse kunst zoals die van commentator, kritisch bevrager en spiegel, tot uitdrukking op een festival, en of zijn ze daar ook gewenst? Draagt kunst bij aan de kracht van de ‘bubble’ die het festival is door de bewustwording of prikt zij hem juist door?

Samenwerking Kunstenlab - Into The Great Wide Open
Kunstenlab en festival Into The Great Wide Open zijn een bijzondere samenwerking aangegaan om dit interessante spanningsveld middels een aantal kunstopdrachten te onderzoeken. Hiermee brengen we de aloude rol van kunst als kritisch bevrager op dit zeer actuele onderwerp in stelling, als tegenreactie op de kunst en de kunstwereld die zelf steeds verder verfestivaliseert. 

Kunstenaars onderzoeken hun eigen positie op festival ITGWO
Kunstenlab en Into The Great Wide Open nodigen deze zomer drie kunstenaars uit om een kunstwerk te realiseren dat zich tot bovenstaande thematiek verhoudt (dat de eigen positie van de kunst op een festival bevraagt) én dat een relatie aangaat met het landschap van Vlieland. De kunstwerken zijn te zien op de festivaleditie van 2017. Het gaat hierbij om kunstwerken die zowel conceptueel als visueel sterk zijn en waarin de grenzen worden opgezocht van de comfortzone die het festival is.

Het festival ITGWO van 1 t/m 4 september 2016 dient als onderzoeksperiode voor de kunstenaars. De kunstenaars maken hun locatieonderzoek al tijdens het festival visueel zichtbaar voor het publiek door middel van fotografie, film, blog, vlog, of andere media. 

Debat en schetsontwerpen
In oktober organiseren we samen met het festival Into The Great Wide Open een debat voor kunstenaars, bemiddelaars en festivalorganisaties waarin de onderzoeksvragen centraal staan. 
Op basis van zowel het veldonderzoek als het debat ontwikkelen de kunstenaars een project voor ITGWO 2017. Minimaal 1 werk zal daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Onderdeel van jaarprogramma 
Dit project maakt deel uit van een groter jaarprogramma dat Kunstenlab samen met tal van samenwerkingspartners organiseert rondom de verfestivalisering van onze samenleving. In een serie tentoonstellingen en een theoretisch, verdiepend programma met onderzoek, lezingen en debatten onderzoeken we vanuit de beeldende kunst verschillende aspecten van deze trend.

Festivalkunst

1 september 2016 t/m 1 december 2016
Op locatie