In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 organiseert de culturele sector van Deventer op 8 maart het Cultuurdebat in de Bibliotheek Deventer. Het verkiezingsdebat begint om 19.30 uur en iedereen die mee wil denken en praten over cultuur in de breedste zin van het woord is van harte welkom.

Deventer is een stad vol met cultuur, maar hoe moet het Deventer kunst- en cultuurbeleid er uit gaan zien voor de komende vier jaar? Wat is de toekomstvisie van de politieke partijen hierover en hoe kijken de cultuursector en de inwoners hiernaar? Tijd voor een debat!

Kunst en cultuur zorgen voor verbinding in de samenleving. Ze bepalen o.a. mede hoe de openbare ruimte eruitziet, dragen bij aan het verminderen van eenzaamheid, trekken nieuwe inwoners, maken de samenleving inclusiever en houden wijken, buurten en dorpen levendig.

Dit debat is bedoeld om met elkaar op zoek te gaan naar de reikwijdte van kunst en cultuur in de samenleving. De uitkomsten van dit debat kunnen vervolgens gebruikt worden bij het coalitieakkoord en/of het opstellen van de Kunst- en Cultuurvisie Deventer 2040.

Wil je de aanstaande raadsleden iets meegeven of heb je ideeën, laat dan vooral ook jouw stem horen tijdens dit cultuurdebat.

Aanmelden:
Je kunt je gratis aanmelden voor het debat via de website van Bibliotheek Deventer. Aanmelden is verplicht. Meld je hier aan.

Locatie:
Bibliotheek Deventer, Stromarkt 18.

 

Foto: Lotte Pen | Lotte Pen tijdens IJsselbiënnale 2021 bij het kunstwerk 'Worpscape' van Rob Sweere

Cultuurdebat 2022

8 maart 2022
20.00 uur
19.30 uur
Bibliotheek Deventer