Niet alleen het Rijk werkt aan een nationale bossenstrategie, ook Overijssel heeft als doelstelling het planten van 1,1 miljoen bomen. Welke dan, waar dan en wat kunnen ze betekenen voor bijvoorbeeld klimaatadaptie of gezondheid? Wat doen ze met mensen? En welke rol kan de boom krijgen in de toekomstige identiteit van Overijssel?

AtelierOverijssel gaat dit jaar aan het werk om antwoord te geven op dit soort vragen om zo handelingsperspectief te bieden voor iedereen die werkt aan het landschap van Overijssel.

Kunstenlab heeft kunstenaars Irene Fortuyn, Birthe Leemijer en Lobke Meekes gevraagd om een essay te schrijven over hun visie van de boom. Daarnaast komt er ook een beeldonderzoek naar de verbeelding van de boom in de kunst. 

AtelierOverijssel
AtelierOverijssel signaleert en agendeert ruimtelijke ontwikkelingen. Doel is om ruimtelijke consequenties van (boven)regionale ontwikkelingen en/of beleidskeuzes in beeld te brengen. Daarbij faciliteert AtelierOverijssel het gesprek tussen overheid en samenleving met betrekking tot ruimtegebruik en de toekomst daarvan. Want kwaliteit is mensenwerk. Een goede omgevingskwaliteit ontwikkelt zich in gesprek tussen alle betrokkenen: elkaar opzoeken en uitdagen, prikkelen, kennis, motivatie en creativiteit delen en bundelen.