Er is geen ontkomen aan, de samenleving verfestivaliseert. Deze signalering en de wijze waarop de verfestivalisering doordringt in alle aspecten van onze omgeving en ons leven, zijn aanleiding voor het Kunstenlab voor het organiseren van het programma 'Beyond the Bubble'.
In dit programma beschouwen, bevragen, duiden en becommentariëren kunstenaars het fenomeen van de verfestivalisering van de samenleving. Het programma bestaat uit een aantal solotentoonstellingen met nieuw werk van gerenommeerde kunstenaars, enkele groepstentoonstellingen, enkele verdiepende activiteiten en een veldonderzoek naar festivalkunst.

Aan het Beyond the Bubble-programma deden de volgende kunstenaars mee:
Festival als bubbel - Edwin Stolk
In Excelsis - De Vrienden van Job (Wout Herfkens & Rinke Nijburg), Jean-Michel Crapanzano en Ramazan Barlas
Natural Stages -  Noortje Haegens, Marielin Simons, Susanne Sørensen en Stan Wannet 
Proefdiervrij -  Ronald van der Meijs, Cleo Campert, Eli Zegers, KRNWTR, Bluecamp by BlueLoop en KarTent
Beyond the bubble - Maze de Boer, Wouter Klein Velderman en Hidde van Schie

Onderzoek positie van kunst op festivals
Als onderdeel van het programma 'Beyond the Bubble' zijn Kunstenlab en festival Into The Great Wide Open een bijzondere samenwerking aangegaan.

Het aanbod aan festivals heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. En daarbinnen is beeldende kunst is steeds vaker onderdeel van festivalprogramma’s geworden. Nu de beeldende kunst ook definitief doorgedrongen is tot de festivalsector, stellen we ons de vraag wat deze verandering van context betekent voor de kunst, kunstenaar, publiek en de omgeving? In hoeverre komen de specifieke rollen van de hedendaagse kunst zoals die van commentator, kritisch bevrager en spiegel, tot uitdrukking op een festival, en of zijn ze daar ook gewenst? Draagt kunst bij aan de kracht van de ‘bubble’ die het festival is door de bewustwording of prikt zij hem juist door?

We onderzoeken dit interessante spanningsveld door middel van een aantal kunstopdrachten. Hiermee brengen we de aloude rol van kunst als kritisch bevrager op dit zeer actuele onderwerp in stelling, als tegenreactie op de kunst en de kunstwereld die zelf steeds verder verfestivaliseert. 

Samen met Into The Great Wide Open nodigden we kunstenaars Maze de Boer, Wouter Klein Velderman en Hidde van Schie uit voor een schetsontwerp over dit thema. Uiteindelijk heeft Hidde van Schie zijn voorstel voor 'Welcome to the jungle' op het festival in september 2017 uitgevoerd.

In oktober 2016 vond verder een expertmeeting plaats over de positie van kunst op festivals. 

 


In samenwerking met Stichting Beeldruimte, VONDST, UvA, festival Into The Great Wide Open.
Mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds.