Kunstenlab is een dynamische non-profit organisatie die experimenteer- en ontwikkelingsruimte biedt aan hedendaagse beeldende kunstenaars en avontuurlijke kunst aan het publiek. We hebben een eigen presentatieplek. Naast de tentoonstellingen ontwikkelt Kunstenlab projecten rondom actuele maatschappelijke onderwerpen, steeds vanuit de autonome visie van de kunstenaars. Kunstenlab organiseert verder educatieve projecten, participatieprojecten in wijken en verstrekt opdrachten aan kunstenaars en andere creatieve professionals.

Voor de gemeente Deventer voert het Kunstenlab het beleid uit op het gebied van Kunst en Openbare Ruimte en atelierbemiddeling.

Met de verschillende taken richt deze kleine organisatie (4,5 fte) zich op verschillende publieksgroepen, zowel in huis als daarbuiten. Deventer is de basis van het Kunstenlab, Oost-Nederland het podium. Voor de komende jaren hebben we een stevige ambitie geformuleerd, die zich richt op versterking en groei van de organisatie. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur-bestuurder. Kunstenlab kent een Raad van Toezicht van 6 personen, inclusief de voorzitter.

Rol Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op (de uitvoering van) het beleid van Kunstenlab, denkt mee en adviseert de directeur-bestuurder ten aanzien van beleid, besluitvorming en uitvoering. De voorzitter heeft een belangrijke rol als sparringpartner en verbinder, zowel naar de directeur-bestuurder als naar de Raad als team. Daarnaast bereidt hij/zij de vergaderingen voor en leidt ze. De Raad van Toezicht vergadert circa 6 x per jaar, in de avonduren.

Wij zoeken voor Kunstenlab per november 2020 een

Voorzitter Raad van Toezicht

Profiel vacature
De huidige voorzitter van de Raad van Toezicht nadert het einde van zijn tweede zittingstermijn, en zal per 1 november 2020 aftreden. De Raad zoekt daarom een nieuwe voorzitter die de ambities van Kunstenlab mee vormgeeft, en komt graag in contact met geschikte kandidaten voor deze boeiende, onbezoldigde positie.
We zoeken naar een voorzitter die zich herkent in de volgende kenmerken:

We zoeken nadrukkelijk naar meer (culturele) diversiteit in de samenstelling van de RvT.

Reacties zien we graag uiterlijk 23 augustus tegemoet op het volgende adres: langenberg@adviesinverandering.nl.

Wil je eerst meer weten of sparren? Bel dan met Han de Wit, voorzitter van de Raad van Toezicht (06-537 556 89) of met Marieke Langenberg, lid Raad van Toezicht (06-533 149 67). Beiden zijn in principe op werkdagen tussen 17.00 en 20.00 uur te bereiken.

De samenstelling van de huidige Raad van Toezicht vindt u hier >>