Kunstenlab is een dynamische non-profit organisatie die experimenteer- en ontwikkelingsruimte biedt aan hedendaagse beeldende kunstenaars en avontuurlijke kunst aan het publiek. We hebben een eigen presentatieplek. Naast de tentoonstellingen ontwikkelt Kunstenlab projecten rondom actuele maatschappelijke onderwerpen, steeds vanuit de autonome visie van de kunstenaars. Kunstenlab organiseert verder educatieve projecten, participatieprojecten en verstrekt opdrachten aan kunstenaars en andere creatieve professionals.
Voor de gemeente Deventer voert het Kunstenlab het beleid uit op het gebied van Kunst en Openbare Ruimte en atelierbemiddeling.

Met de verschillende taken richt deze kleine organisatie (4,5 fte) zich op verschillende publieksgroepen, zowel in huis als daarbuiten. Deventer is de basis van het Kunstenlab, Oost-Nederland het podium. Voor de komende jaren hebben we een stevige ambitie geformuleerd, die zich richt op versterking en groei van de organisatie. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur-bestuurder. 

Rol Raad van Toezicht
Kunstenlab kent op dit moment een Raad van Toezicht van 4 personen, inlcusief de voorzitter. De Raad van Toezicht houdt toezicht op (de uitvoering van) het beleid van Kunstenlab, denkt mee en adviseert de directeur-bestuurder ten aanzien van beleid, besluitvorming en uitvoering. 

Wij zoeken voor Kunstenlab in het voorjaar van 2024 versterking in de vorm van:

Twee leden voor de Raad van Toezicht

die mee vormgeven aan de ambities van Kunstenlab. We komen graag in contact met geschikte kandidaten voor deze boeiende, onbezoldigde positie.


Herken jij je in het volgende profiel?

Dan komen we graag met je in contact!

We zijn op zoek naar mensen met een specifiek profiel dat voor Kunstenlab relevant is:

  1. Kennis van en/of een relevant netwerk in de cultuurpolitiek
  2. Kennis van en/of een relevant netwerk op gebied van ruimtelijke ordening

We zoeken nadrukkelijk naar meer (culturele) diversiteit in de samenstelling van de RvT.

Tijdsbeslag
De Raad van Toezicht vergadert ca. 6 x per jaar, in de avonduren. De raad heeft daarnaast op informele basis contact met de keyfunctionarissen van het team en met het bestuur van de Stichting IJsselbiënnale. Als Raad van Toezicht ontwikkelen we ons continu (good governance). De afzonderlijke RvT-leden bezoeken regelmatig programma’s van Kunstenlab. In totaal vraagt dit een extra inzet van enkele dagdelen per jaar.

Belangstelling?
Reacties kun je richten aan Marieke Langenberg, voorzitter Raad van Toezicht, en zien we graag uiterlijk 15 februari 2024 tegemoet op het volgende mailadres: langenberg@adviesinverandering.nl, onder vermelding van: 'sollicitatie KL'.

Wil je eerst meer weten of sparren? Bel dan met Marieke Langenberg op 06-53 314 967 (bij voorkeur in de avond tussen 18 en 20 uur)


De samenstelling van de huidige Raad van Toezicht vind je hier >>