Kunstenlab is een dynamische non-profit organisatie die experimenteer- en ontwikkelingsruimte biedt voor hedendaagse beeldende kunst en avontuurlijke kunst aan het publiek. We hebben een eigen presentatieplek in het Havenkwartier in Deventer.
Naast de tentoonstellingen ontwikkelt Kunstenlab projecten rondom actuele maatschappelijke onderwerpen, steeds vanuit de autonome visie van de kunstenaars. Kunstenlab organiseert verder educatieve projecten, participatieprojecten in wijken en verstrekt opdrachten aan kunstenaars en andere creatieve professionals.
Voor de gemeente Deventer voert het Kunstenlab het beleid uit op het gebied van Kunst en Openbare Ruimte en atelierbemiddeling.

Met de verschillende taken richt deze kleine organisatie (4,5 fte) zich op verschillende publieksgroepen, zowel in huis als daarbuiten. Deventer is de basis van het Kunstenlab, Oost-Nederland het podium. Voor de komende jaren hebben we een stevige ambitie geformuleerd, die zich richt op versterking en groei van de organisatie. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur-bestuurder.

Kunstenlab kent een Raad van Toezicht van 5 personen, inclusief de voorzitter.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op (de uitvoering van) het beleid van Kunstenlab, denkt mee en adviseert de directeur-bestuurder ten aanzien van beleid, besluitvorming en uitvoering.


Profiel vacature

Vanwege het einde van de tweede zittingstermijn van de voorzitter zoeken we versterking voor de Raad van Toezicht: een nieuwe voorzitter, dan wel nieuw lid die mee vormgeeft aan de ambities van Kunstenlab.
De Raad van Toezicht vergadert ca. 6 x per jaar, in de avonduren. We komen graag in contact met geschikte kandidaten voor deze boeiende, onbezoldigde positie, die zich herkennen in de volgende kenmerken:

De voorzitter heeft bovendien een belangrijke rol als sparringpartner en verbinder, zowel naar de directeur-bestuurder als naar de Raad als team. Daarnaast bereidt hij/zij de vergaderingen voor en leidt ze. Daarom vragen we voor deze rol bovendien:

We zoeken nadrukkelijk naar meer (culturele) diversiteit in de samenstelling van de RvT.

Geïnteresseerd?
Reacties kun je richten aan Marieke Langenberg, voorzitter a.i. en zien we graag uiterlijk 6 april 2021 tegemoet op het volgende mailadres: langenberg@adviesinverandering.nl

Wil je eerst meer weten of sparren? Bel dan met Marieke Langenberg op 06-53314967 (bij voorkeur in de avond tussen 18 en 20 uur).

De samenstelling van de huidige Raad van Toezicht vindt hier