Art van Triest: ‘Centraal in mijn werk staat de menselijke neiging om onze fundamentele angst en onzekerheid te bezweren met een ordening, een systeem. Ik beschouw dit als een ​coping mechanism​, een poging om vat te krijgen op de wereld om ons heen, die voortkomt uit een diepe behoefte aan controle, of de illusie van controle. Deze neiging om de grilligheid van de werkelijkheid in te kaderen in een systeem zie ik terug op verschillende niveaus. Het is verankerd in ons denken: we delen wereld om ons heen op in categorieën en gebruiken rationele constructies om verschillen te definiëren en verbanden leggen’.

De mens kan niet zonder structuren, systemen en zoekt houvast in ordening. Zelfs in de meest fluïde vorm van zijn, het associatief denken, wordt er nog gerelateerd aan orde en structuur. Zo worden onze hersenen vergeleken met ‘registers die open of dicht kunnen’ en de natuur wordt van oudsher gecategoriseerd en onderverdeeld in groepen en hiërarchische structuren, met de mens aan top: Degene die de structuur aanbrengt en daardoor de macht heeft en behoudt.

Grids zijn alomtegenwoordig in ons leven zowel op individueel niveau (roosters, agenda’s) als op regionaal, landelijk (regels, normen, waarden, landschap, stadsvormgeving) en mondiaal niveau (architectuur, transport, economie etc). De architectuur heeft grote impact op ons dagelijks leven en is vaak een weerspiegeling van de cultuur waarin we leven. Verschillen in architectuur zorgen ook voor verschillen in de aanwezige natuur en cultuur.

Tentoonstelling GRIDS
Vanaf begin 2020 onderzoekt Art van Triest het grid in verschillende uitingen. Voor de tentoonstelling in Kunstenlab onderzoekt hij het architecturale grid. Art van Triest realiseert in Kunstenlab een totaal-installatie bestaande uit grids die gerelateerd zijn aan het modulaire systeem, zoals toegepast in de bouw.

De relatie naar architectuur, bouwen en misschien ook wel de rigide plattegronden van bijvoorbeeld New York, maakt dat de menselijke maat nog ergens voelbaar is, maar in het werk van Art van Triest is de mens echt afwezig. Hierdoor voelt het werk unheimisch en wordt het dwingende karakter van een grid versterkt.

Art van Triest laat in deze tentoonstelling ook het toeval een rol spelen; de grids worden vervormd en aangetast. De controle moet worden losgelaten en in een proces van destructie en toeval ontstaat in de haarscheurtjes van het systeem iets nieuws in het totaal.

Voor zijn installatie in het Kunstenlab laat de kunstenaar een aantal grote grids blootstellen aan een val van grote hoogte. De destructieve actie complementeert de het constructieve idee van structuren, systemen en grids; waar sta je als toeschouwer? Sta je meer aan de constructieve kant, de rigiditeit van het vooruitgangsdenken, of omarm je als bezoeker het toeval en daarmee de scheuren en onvolkomenheden in een patroon?

Open huis
Op zondag 1 november hebben we van 13.00 tot 17.00 uur open huis. Je bent van harte welkom om dan de tentoonstelling GRIDS en de tentoonstelling AKI OUTside te komen bezoeken. Art van Triest zal die dag aanwezig zijn om zijn werk toe te lichten en er is gelegenheid om de kunstenaar vragen te stellen. Er wordt een film-registratie getoond van de performance waarin de kunstenaar de grids blootstelt aan een val van grote hoogte.   

Het reserveren voor een bezoek aan het Kunstenlab is verplicht. Dit kan telefonisch: 0570 611848 of via de info@kunstenlab.nl. Vermeld in de mail naast de datum ook het tijdstip van je bezoek en met hoeveel personen je wilt komen. Reserveren kan ook direct aan de deur. Indien het binnen druk is verzoeken we je om buiten even te wachten of om op een later tijdstip terug te komen. 

We vragen je vriendelijk om in het Kunstenlab een mondkapje te dragen. Mondkapjes zijn evt. ook verkrijgbaar bij de receptie.

 

Tentoonstelling GRIDS

31 oktober 2020 t/m 29 november 2020
Grote Zaal