The Next Step staat voor het talentontwikkelingsprogramma van Kunstenlab. Dankzij een substantiële bijdrage van de provincie Overijssel is het programma in de zomer van 2017 gestart en inmiddels afgesloten met een publicatie. 

In The Next Step nodigden we binnen onze tentoonstellingen en projecten kunstenaars uit die een volgende of nieuwe stap in hun artistieke ontwikkeling wilden zetten. Deze stap heeft op veel manieren vorm gekregen: in onderwerp, materiaalgebruik of formaat, maar bijvoorbeeld ook in de keuze voor een ander medium of in de samenwerking met een andere kunstenaar.

In het kader van het The Next Step-programma hebben we onder meer samengewerkt met Matthias König, Marc Müller en Willem de Haan.

Het programma stelde ons in staat om de wijze waarop we met talentontwikkeling bezig zijn, te versterken en structureler te maken. En daardoor konden we bijna 20 kunstenaars de kans bieden zich verder te ontwikkelen. Ook heeft het traject voor onze organisatie een verdiepingsslag betekend. Deze insteek past goed bij ons: we zijn immers een lerende organisatie. We dagen onszelf voortdurend uit onze eigen werkwijze en formule te verbeteren en te herdefiniëren. We zijn dan ook blij met het resultaat.

Inmiddels zijn we bezig met het vervolg op ‘The Next Step’ in het programma ‘Changing Perspectives’. Ook dit programma is mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.

In ‘Changing Perspectives’ staan perspectiefwisselingen centraal: van kunstenaars die in hun werk een wezenlijke nieuwe ontwikkeling onderzoeken, van het publiek dat we anders willen laten kijken, van partners/opdrachtgevers die we nieuwe perspectieven bieden en van onszelf met een productiehuis nieuwe stijl.

De publicatie is te koop bij de receptie van Kunstenlab. 
Kosten: € 5,-/stuk