Van lokale helden naar lokale groenten


Naast de Supermarkt in het Bos in Raalte ligt een moestuin met de afmeting van precies 1 voetbalveld waar op ambachtelijke wijze diverse groenten worden verbouwd en die worden verkocht bij de Supermarkt in het Bos. 
Architect/ filmmaker Jord den Hollander heeft hier een ingreep gedaan die uitnodigt om bezoekers anders naar de omgeving en onze voedselproductie te laten kijken. Hij transformeerde de moestuin tot een voetbalveld met bijzondere eigenschappen. Hoekvlaggen, belijning, een dug out, een doel, en aan de lange zijde reclameborden. Het kunstwerk maakt deel uit van het project Biofoodlab.

 

Bijzondere match tussen kunstenaar en boerenbedrijf

Supermarkt in het Bos is een biologische boerderijwinkel en melkveebedrijf in Raalte. De eigenaars verkopen in hun winkel rauwe melk en vlees van hun eigen koeien. Ook hebben ze een eigen kaasmakerij. In hun winkel proberen ze zoveel mogelijk lokale producten (ze hebben zo’n 30 lokale leveranciers) te verkopen. Ze vinden het jammer dat lokale leveranciers niet kunnen leven van lokale afzet en vragen zich af hoe dat kan veranderen. Die vraag is neergelegd bij kunstenaar Jord den Hollander. Jord den Hollander is zelfstandig kunstenaar, filmmaker en architect.


Met De Maat Van Alle Dingen nodigt Jord den Hollander ons als kijker uit anders naar onze omgeving te kijken: ‘Speelden hier ooit de lokale helden? En groeien hier nu lokale groenten?’

De complexiteit van onze voedselproductie is zo groot dat die zelfs raakt aan de hele klimaatdiscussie. Om het onderwerp terug te brengen naar een begrijpelijke maat gebruikt Jord den Hollander in zijn project de maat van het voetbalveld. De afmeting van een voetbalveld is de aanduiding voor alles wat met de aarde te maken heeft en waar we de schaal niet meer van kunnen begrijpen.

Jord den Hollander berekende dat maar liefst 70 mensen zouden kunnen leven van de opbrengst van land ter grootte van zo’n voetbalveld. Met andere woorden, een stad met 50.000 bewoners gevoed kunnen worden als we op alle voetbalvelden in Nederland groenten en fruit zouden gaan verbouwen.

 

Achtergrond
Consumenten van biologische producten hebben hoge verwachtingen. Dat producten lokaal geproduceerd zijn bijvoorbeeld, met zo min mogelijk foodmiles. De vraag naar lokale biologische producten neemt dan ook toe.  Kan de biologische sector al deze verwachtingen waarmaken? En zo ja, hoe? Om die vragen te beantwoorden zijn drie verschillende ondernemers gekoppeld aan drie kunstenaars.
Het Biofoodlab is een project van Bionext, in samenwerking met de provincie Overijssel en Kunstenlab.

Meer informatie over BioFoodlab is hier te vinden