Er bestaat bij de organisatie van stichting IJsselbiënnale en haar partners groot enthousiasme en draagvlak om een tweede IJsselbiënnale te organiseren. Om de ambities en plannen goed vorm te geven en te organiseren is er veel voorbereidingstijd nodig. Daarbij duurt de besluitvorming van een aantal financiers langer dan gehoopt en verwacht. Daarom heeft Stichting IJsselbiënnale besloten de 2e editie van de IJsselbiënnale naar 2020 te verschuiven.

Terugblik IJsselbiënnale 2017
Een jaar geleden keek de organisatie samen met haar partners terug op een zeer geslaagde eerste editie van de IJsselbiënnale met:
• 65.000 bezoekers uit het hele land, waarvan velen meerdere dagen kwamen,
• veel positieve reacties op de kunstroute, de lokale activiteiten en natuurlijk op ons prachtige landschap,
• heel veel media-aandacht, zowel regionaal als landelijk,
• enthousiasme over de kwaliteit van de kunstroute van kritische collega-kunstorganisaties,
• heel veel energie en samenwerking door alle lokale partners die het activiteitenprogramma vormgaven,
• een goed bezocht en inhoudelijk interessant IJsselcongres,
• een prachtige samenwerking tussen overheden, sponsors en partners.

Op weg naar 2020
De IJsselbiënnale is al na de eerste editie stevig ingebed in de regio en er zijn tal van nieuwe initiatieven en kansen ontstaan.
Zo is er overleg met de provincies Gelderland en Overijssel over de organisatie van een ‘IJsselkaravaan’. Door de IJsselkaravaan beoogt Stichting IJsselbiënnale samen met een aantal partners als IJssellandschap en Staatsbosbeheer de waarde en potentie van de IJsselvallei beter zichtbaar te maken in verband met toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij worden bewoners ook intensief betrokken. 
De IJsselbiënnale werkt verder samen met marketing- en andere organisaties aan de versterking van de toeristisch-recreatieve profilering van de IJsselvallei.
Via de IJsselbiënnale zijn kunstenaars betrokken bij het formuleren van een visie op de Riviertakken in 2100, ontwikkeld door Atelier X en Bosch Slabbers (op initiatief van het Ministerie van BZK).
En vanuit de wijde regio zijn er al plannen in voorbereiding door lokale culturele partners en recreatieve ondernemers om aan te haken op de volgende IJsselbiënnale.

Er is daarmee alle reden voor een ambitieus en gedegen vervolg in 2020! Met ook in de tussenliggende periode activiteiten om de IJsselvallei opnieuw in de schijnwerpers te zetten.