Deventer is een levendige, culturele stad met relatief veel makers. Dit is bijzonder omdat de stad geen kunstacademie binnen haar grenzen heeft. Dit betekent dat de stad verstoken is van een natuurlijke aanwas van jonge kunstenaars die ieder jaar na het afronden van hun opleiding in de stad blijven wonen en werken. Voor een levendig kunstklimaat in de stad is dit wel essentieel. Het Havenkwartier Labfonds stimuleert jonge kunstenaars zich in Deventer te vestigen door op verschillende manieren een werkperiode te faciliteren voor jonge kunstenaars.

Startersatelier
Kunstenlab nodigt eens in de twee jaar een aantal academieverlaters uit om zich tijdelijk in het startersatelier in de culturele broedplaats het Havenkwartier. Hiervoor bezoeken we de eindexamen exposities van kunstacademies. Twee of drie kunstenaars kunnen vervolgens tegen lage huurlasten voor maximaal twee jaar een atelier huren.

Vanaf de zomer 2020 is Erik Aardema werkzaam in het startersatelier. 

Werkbudget
Kunstenlab beheert het Havenkwartier Labfonds en verstrekt jonge, net afgestudeerde kunstenaars die zich in het startersatelier in het vmDavo-gebouw hebben gevestigd een werkbudget uit het fonds. Toekenning van het werkbudget gebeurt op basis van een concreet projectvoorstel. Tegelijk begeleidt Kunstenlab deze kunstenaars in de uitvoering van het voorstel, inhoudelijk én organisatorisch.

Podium
Voor kunstenaars die net van de academie komen en aan het begin staan van hun professionele kunstenaarschap zijn de eerste jaren cruciaal; inhoudelijk, voor de ontwikkeling van een eigen signatuur, maar ook voor hun beroepspraktijk, om te werken aan hun eigen zichtbaarheid. Havenkwartier Labfonds biedt presentatiemogelijkheid voor jonge kunstenaars. De presentatie kan in allerlei vorm plaatsvinden: expositie, deelname aan een kunstroute, lezing of een publicatie.

Fondsenwerving
Het Havenkwartier Labfonds is tot stand gekomen na een initiatief van een betrokken particulier. Bent u ook betrokken bij de kunst, en wilt u bijdragen aan de artistieke ontwikkeling van jonge talenten, dan gaan wij graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

Voor meer informatie neem contact op met Koen Bril